Hankel's Technisch Bedrijf

hankel-technisch-bedrijf-wommels-home-1

Hankel's Technisch Bedrijf

Hankel’s Technisch Bedrijf beveiligt uw pand tegen blikseminslag

In Nederland wordt naar schatting jaarlijks tussen de vijftig en honderden miljoenen euro schade geleden als gevolg van directe of indirecte blikseminslag. De schade voor particulieren, maar vooral voor het bedrijfsleven, kan fors in de papieren lopen. Maakt u zich zorgen over blikseminslag of zwerfstromen? Schakel specialist Hankel’s Technisch Bedrijf uit Wommels in voor aarding en andere bliksembeveiliging. Wij beperken de risico’s door blikseminslag tot een minimum.
In Nederland wordt naar schatting jaarlijks tussen de vijftig en honderden miljoenen euro schade geleden als gevolg van directe of indirecte blikseminslag. De schade voor particulieren, maar vooral voor het bedrijfsleven, kan fors in de papieren lopen. Maakt u zich zorgen over blikseminslag of zwerfstromen? Schakel specialist Hankel’s Technisch Bedrijf uit Wommels in voor aarding en andere bliksembeveiliging. Wij beperken de risico’s door blikseminslag tot een minimum.

Aarding van de ligboxenstal

Beschikt u over een ligboxenstal en merkt u dat uw koeien onrustig zijn? Of dat de melkproductie matig is? Zwerfstromen kunnen daarvan de oorzaak zijn. Dat zijn elektrische stromen die een andere weg volgen dan de beoogde stroomkring. Een koe reageert al op een spanning van 0,5 Volt. Daarom is het raadzaam om in de melkstal alle metalen delen met elkaar te verbinden en potentiaalvereffening toe te passen. Een Amerikaans onderzoek toont aan dat de melkproductie na aarding van de stal al met 3,5% kan toenemen.

Bij nieuwbouw of uitbreiding van de bestaande stal denkt men vaak te licht over een goede aarding. Bovendien ontstaat er in oudere stallen soms een slechte verbinding door corrosie. Voor al deze zaken biedt Hankel’s Technisch Bedrijf een oplossing. De afgelopen jaren heeft onze aarding bij zwerfstromen koeien gekalmeerd en boeren en melkveehouders voorzien van een hogere melkopbrengst. Wilt u hier meer over weten?

Evenementenbeveiliging

Onweer tijdens drukbezochte evenementen zorgt voor niet te onderschatten gevaar. Metalen tribunes, podia en verlichtingsmasten kunnen onder spanning komen te staan. Maar ook de bekabeling voor verlichting en elektrische apparatuur is is risicofactor voor de aanwezigen. De veiligheid moet dan ook goed geregeld zijn. Hankel’s Technisch Bedrijf voorziet diverse sport- en openluchtevenementen van een goed werkende bliksemafleidingsinstallatie. De organiserende partij ontvangt een keuringsrapport voor de gehele installatie. Wij verzorgen ook de diverse tekeningen voor het draaiboek en de vergunningaanvraag.
© 2024 Hankel's |  Power Internet B.V. |  RJHosting | Power For Jobs